Veľkokapacitné silá na skladovanie obilovín

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Veľkokapacitné silá na skladovanie obilovín

Sladovňa Mlynica

Veľkokapacitné silá na skladovanie obilovín / Sladovňa Mlynica

Zoznam referencií

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac