Športoviská

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Rekreácia – športoviská s umelým povrchom

Rekonštrukcia letnej plavárne Trenčín

  • Rekonštrukcia vstupného a prevádzkového objektu;
  • Rekonštrukcia strojovne a potrubných rozvodov;
  • Rekonštrukcia detského a rekreačného bazénu;
  • Terénne a sadové úpravy
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Rekonštrukcia letnej

Zoznam referencií

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac