Športoviská

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Rekreácia – športoviská s umelým povrchom

Nová letná plaváreň Trenčín

  • Sociálno-prevádzková budova;
  • Plavecký, dopadový, oddychový a detský bazén;
  • Spevnené plochy a sadové úpravy;
  • Technológia bazénov a kotolne
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň
Rekreácia – športoviská s umelým povrchom / Nová letná plaváreň

Zoznam referencií

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac