Kalové lagúny

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Kalové lagúny

Považský cukor Považská Teplá

  • Spevnené plochy s odvodnením
  • Modernizácia a rekonštrukcie výrobných priestorov
  • Biologická ČOV
  • Kalové lagúny 75 000 m3
Kalové lagúny / Považský cukor Považská Teplá
Kalové lagúny / Považský cukor Považská Teplá
Kalové lagúny / Považský cukor Považská Teplá
Kalové lagúny / Považský cukor Považská Teplá

Zoznam referencií

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac