Stavebná činnosť

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Stavebná činnosť

 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice
 • vodohospodárske stavby – čistiarne odpadových vôd, kanalizácie, vodojemy, vodovody, čerpacie stanice, vodné diela, vodné elektrárne
 • obchodné centrá, bioplynové stanice, komunikácie a spevnené plochy, oporné múry, športoviská
 • prefabrikované výrobky
 • realizácia elektroinštalačných prác
 • výroba a montáž oceľových konštrukcii a zámočníckych výrobkov

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie v úrovni štúdia, zadanie stavby, projekt stavby a realizačný projekt vrátane odsúhlasenia so zainteresovanými inštitúciami

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac