Ľahká mechanizácia

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

 • Rezanie asfaltu, betónu
 • jadrové vŕtanie
 • pretláčanie Grundomat, dusadlá
 • vibračný valec VVW 3403
 • čerpacia technika
 • elektrocentrály
 • tlakovanie potrubí
 • elektronáradie HILTI
 • pilčícke práce

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac