Opravárenská činnosť

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

  • opravy nákladných vozidiel
  • opravy osobných vozidiel
  • pneuservisné práce
  • elektroinštalačné práce

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac