Odbyt a výroba betónových a železobetónových prvkov

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Odbyt a výroba betónových a železobetónových prvkov

Pôsobíme na trhu od roku 1992.
Všetci naši kľúčový dodávatelia spĺňajú medzinárodné ISO normy, aj vďaka tomu sme sa vyprofilovali ako spoľahlivý dodávateľ kvalitných výrobkov.
Preto ponúkame široký sortiment tovaru pre výstavbu a opravu inžinierskych sietí:

 • Kanalizačné šachty
 • Studne
 • Uličné vpuste
 • Vyrovnávacie prstence
 • Vodomerné šachty
 • Žumpy
 • Požiarne nádrže
 • Akumulačné nádrže
 • Čerpacie stanice
 • Cestné panely
 • a iné ŽB výrobky podľa potreby

Pridanou hodnotou je preprava materiálu, ktorú vieme zabezpečiť interne alebo externe.
Ak nás oslovíte radi Vám spracujeme cenovú ponuku, poradíme o vhodnosti použitia vybraného prvku a samozrejme odpovieme na všetky Vaše otázky.
Nájdete nás v areáli VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 33 a v areáli VOD-EKO a.s. Trenčín - Nozdrkovce.

Kontakty:

Ing. Anton Baláži

Beáta Masárová

Kanalizačné šachty a uličné vpuste

Žumpy

Vodomerné šachty

Požiarne nádrže

Certifikáty

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac