Ťažká mechanizácia

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

 • Autožeriavy AD 07, AD 16, AD 20, AD 28
 • traktor, bagre CAT 428, CAT 432, Komatsu WB 97
 • cestný valec HAMM 3412, V111
 • čelný nakladač CAT 236
 • dozér CAT D6K
 • pásový bager CAT 315, UDS 114
 • rozrušovanie IPH kladivom
 • výkopy otvorov drapákom

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac