Priemyselný park Vod-eko a.s. Trenčín

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

Priemyselný park VOD-EKO – priestory na prenájom

Ponúkame na prenájom priestory v areáli spoločnosti VOD-EKO a. s. na Zlatovskej 33 v Trenčíne v priemyselnej zóne Zlatovce. Objekty je možné využiť na obchodné, výrobné, administratívne a skladové priestory s rôznymi požadovanými plochami prenájmu. Areál má ideálnu dostupnosť na diaľnicu D1 i na nový most cez Váh (pár stoviek metrov). Zlatovská ulica je najfrekventovanejšia ulica v priemyselnej zóne Zlatovce v Trenčíne.

Konštrukčné riešenie ako objektov tak i areálu, umožňuje vyjsť v ústrety v podstate všetkým požiadavkám potenciálnych nájomcov a pripraviť im priestor na mieru.

Na novo zrekonštruovanej budove je zateplená strecha, fasáda, nové PVC okná, dvere, nové podlahy, nové garážové brány, ktoré spolu s efektívnym systémom vykurovania i osvetlenia znamenajú pre nájomcov veľmi efektívnu optimalizáciu nákladov na energie. Fasáda je riešená trapézovým veľmi praktickým a moderným opláštením ( viď vizualizácia ).

Celkovo sa jedná o objekty s podlahovou plochou 3 500 m2 na prenájom obchodných, výrobných, skladových a administratívnych priestorov. 7 000 m2 vonkajších priestorov na parkovanie, vonkajšie skladovanie prípadne iné použitie. Haly sú šírok 15 a 12 metrov. Dostupnosť vody, kanalizácie, el. energie a plynu je zabezpečená vo všetkých objektoch. Každý z priestorov bude mať samostatné merače odobratých energií.

Výhody ponúkaných priestorov:

 • ideálna dopravná poloha (iba pár stoviek metrov) na diaľnicu D1 a na nový most cez Váh
 • konštrukčné riešenie objektov k prenájmu umožňuje pripraviť pre nájomcov priestor na mieru
 • ideálne poloha z pohľadu zamestnancov dochádzajúcich autobusom do práce autobusová zastávka je 30 metrov od hlavného vchodu do areálu VODEKO
 • dostatočné množstvo parkovacích miest v areáli
 • areál je strážený bezpečnostnou službou
 • predná hranica pozemku hraničí priamo s najfrekventovanejšou cestou – Zlatovskou ulicou v priemyselnej zóne v Zlatovciach. Túto časť od cesty je možné využiť k umiestneniu reklamných pútačov nájomníkov.
 • pre nájomcov ponúka spoločnosť VOD-EKO a. s. v prípade potreby, využiť reprezentatívny rokovací priestor v jej hlavnej administratívnej budove
 • dlhoročná história stavebnej spoločnosti VOD-EKO a. s. je pre potenciálnych záujemcov zárukou dlhodobej spoľahlivosti a kvality prístupu po všetkých stránkach
 • celý areál ma jasne definované vlastnícke vzťahy

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac