O nás

VOD - EKO a.s. Trenčín« späť

O nás

Vznik akciovej spoločnosti VOD-EKO Trenčín sa datuje od roku 1992.

Výrobnou náplňou spoločnosti po etablovaní sa na trhu boli vodohospodárske stavby typu vodojemov, čerpacích staníc, čistiacich staníc odpadových vôd a realizácia líniových stavieb typu plynovodov, vodovodných a kanalizačných sietí.

Na základe požiadaviek stavebného trhu spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio o komplexnú realizáciu výrobných a skladových areálov, čerpacích staníc pohonných hmôt, bioplynových staníc a obchodných centier s komplexnou infraštruktúrou.

V súčasnosti je spoločnosť riadená fundovaným manažmentom a odborne zdatným potenciálom zamestnancov, ktorí ponúkajú záujemcom realizáciu stavebných diel na kľúč. To znamená, že naša spoločnosť je pripravená ponúknuť zákazníkovi vhodný pozemok na umiestnenie diela, spracovať projekčný návrh, zabezpečiť komplexnú inžiniersku činnosť, dielo zrealizovať a odovzdať záujemcovi do užívania.Obchodné meno: VOD – EKO a.s. Trenčín
Sídlo/Miesto podnikania: Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín 
IČO: 31411908
DIČ: 2020383717
IČ DPH: SK2020383717
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č.43/R
Účet:  SK6202000000000008500202
Účet: SK3711000000002621786551
telefón: 00421/32/6517 111, 00421/32/6517 125
fax:  00421/32/6523 570
e-mail: vodeko@vodeko.sk

Certifikáty

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
  • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

  • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

  • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac