VOD-EKO a.s. Trenčín
ponúka výstavbu na kľúč

O NÁS

„VOD-EKO a. s. Trenčín“

Vznik akciovej spoločnosti VOD-EKO Trenčín sa datuje od roku 1992.

Výrobnou náplňou spoločnosti po etablovaní sa na trhu boli vodohospodárske stavby typu vodojemov, čerpacích staníc, čistiacich staníc odpadových vôd a realizácia líniových stavieb typu plynovodov, vodovodných a kanalizačných sietí.

Na základe požiadaviek stavebného trhu spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio o komplexnú realizáciu výrobných a skladových areálov, čerpacích staníc pohonných hmôt, bioplynových staníc a obchodných centier s komplexnou infraštruktúrou.

viac
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavebná činnosť
 • výrobné, montážne a skladové haly, servisné objekty a čerpacie stanice pohonných hmôt, bioplynové stanice

Projekčná činnosť

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov

Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb

viac

 

SPOLOČNOSŤ

VOD-EKO a.s. Trenčín ponúka:

 • vyhľadávanie pozemkov pre investora vrátane spracovania geometrických plánov a zabezpečenie výkupu pozemkov
 • vypracovanie projektovej dokumentácie v úrovni štúdia, zadanie stavby, projekt stavby a realizačný projekt vrátane odsúhlasenia so zainteresovanými inštitúciami
 • zabezpečenie inžinierskej činnosti k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dozorovanie a kolaudácia jednotlivých typov stavieb
 • realizácia stavieb
 • realizácia elektroinštalačných prác
 • prenájom dopravy a stavebných strojov stavebná doprava
 • výroba a montáž oceľových konštrukcii a zámočníckych výrobkov
 • výroba a predaj prefabrikovaných výrobkov – kanalizačné skruže a dná, šachtové poklopy, studňové skruže a zákrytové dosky, vodomerné šachty, nosný systém vodojemov, betónová dlažba a obrubníky
viac
VOD - EKO