Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

O spoločnosti

Vznik podniku vodohospodárske stavby š.p. Trenčín sa datuje od roku 1951, ktorá komplexne zabezpečovala vodné hospodárstvo v kraji Trenčín ako jeden z viacerých závodov štátneho podniku vodohospodárske stavby. Po zmene politického systému v roku 1992 vzniká akciová spoločnosť VOD-EKO, a.s. Trenčín.

Výrobnou náplňou spoločnosti po etablovaní sa na trhu boli vodohospodárske stavby typu vodojemov, čerpacích staníc, čistiacich staníc odpadových vôd a realizácia líniových stavieb typu plynovodov, vodovodných a kanalizačných sietí.

Formovaním a požiadavkami stavebného trhu Naša spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio o komplexnú realizáciu výrobných areálov, logistických skladových parkov, bioplynových staníc a obchodných centier s komplexnou infraštruktúrou.

V súčasnosti je spoločnosť riadená manažmentom a odborne zdatným tímom špecializovaných odborníkov, ktorí ponúkajú investorom realizáciu stavebných diel na kľúč. Naša spoločnosť je pripravená ponúknuť zákazníkovi vhodný pozemok na umiestnenie diela, spracovať projekčný návrh, zabezpečiť komplexnú inžiniersku činnosť, dielo zrealizovať a odovzdať investorovi do užívania ( DESIGN adn BUILD ).

Obchodné meno: VOD – EKO a.s. Trenčín
Sídlo/Miesto podnikania: Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín 
IČO: 31411908
DIČ: 2020383717
IČ DPH: SK2020383717
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka č.43/R
Účet:  SK6202000000000008500202
Účet: SK3711000000002621786551
telefón: 00421/32/6517 111, 00421/32/6517 125
fax:  00421/32/6523 570
e-mail: vodeko@vodeko.sk

Certifikáty

Sme držiteľmi mnohých certifikátov